Sammanfattning: Idén med tillgänglighetsanpassning är att ingen ska hindras från att använda digital service. Här förklarar vi vad digital tillgänglighet är, när du bör (eller, enligt lag, måste) göra anpassningar, och vad som krävs för att uppnå lagkraven. Vi berättar varför en sajt ska vara tillgänglig, om tillgänglighetedogörelser och om tillgänglighetstester. Lästid: ca 7 minuter

Därför ska din hemsida vara tillgänglig

Att utföra anpassningar för tillgänglighet är viktigt av flera skäl. För det första säkerställer det att besökarna kan använda webbplatsen oavsett förmåga. För det andra gör det webbplatsen mer användarvänlig för alla användare vilket kan leda till större trafik och fler konverteringar. För det tredje kan en webbplats enligt lag vara tvungen att vara tillgänglighetsanpassad.

Vilka omfattas av lagen?

Kortfattat: offentliga aktörer! DIGG (myndigheten för digital förvaltning) skriver följande:

“Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.”

Även om en verksamhet inte omfattas av lagen är det värt att göra anpassningar för att underlätta för besökare med funktionsvariationer ta del av innehållet. Dessutom har anpassningen ofta positiva effekter på er rankning i sökmotorer. Tjänster som Google belönar ofta tillgänglighetsanpassade sajter med bättre placering. Tillgänglighet kan därför vara en viktig aspekt av din SEO-strategi.

Vanliga funktionsnedsättningar:

  • Nedsatt syn
  • Nedsatt hörsel
  • Svårigheter att läsa och skriva

Omkring 20% av alla besökare har någon form av funktionsnedsättning som kan påverka upplevelsen negativt.

Lagen om tillgänglighet ❤️ WCAG = sant… och viktigt

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)antogs av Riksdagen 2018 och bygger på EU-parlamnetets och ministerrådets direktiv från 2016. Lagen finns för att alla medborgare ska kunna använda offentliga digitala tjänster och den fastställer att offentlig verksamhet måste säkerställa att deras digitala tjänster är tillgänglighetsanpassade för funktionsnedsatta och äldre.

Dessutom ska offentliga verksamheter tillhandahålla information om tillgängligheten i sina digitala tjänster. De ska alltså publicera en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen och ha tydlig information om var besökare kan vända sig med frågor eller klagomål gällande tjänstens tillgänglighet.

Undantag från kraven på tillgänglighet gäller för historiska samlingar, arkiverat material och användargenererat material.

WCAG 2.1

Lagen om tillgänglighet till digitala offentliga tjänster baseras till stor del på Web Content Accessibility Guidelines (eller WCAG som det av förklarliga skäl nästan alltid kortas ned till). WCAG är en samling av rekommendationer för hur man utvecklar tillgänglighetsanpassad digitala tjänster och användes i viss utsträckning redan innan lagen om tillgänglighet trädde i kraft. Rekommendationerna är utformade av organisationen W3C som är drivande för standarder på webben, och den version av WCAG som lagen kräver att man uppfyller är för närvarande 2.1.

Nya versioner av WCAG är på väg

Under 2023 ska WCAG släppa version 2.2 vilket inte innebär några stora förändringar, men version 3 håller samtidigt också på att utformas och ambitionen är att släppa även den under 2023. Om tidplanen håller återstår dock att se (till exempel var ambitionen att släppa version 2.2 redan under 2021).

En uppdatering av WCAG innebär inte att lagen om tillgänglighet kommer kräva att den nya versionen följs omedelbart. Det är dock troligt att lagen i senare skede kommer att justeras baserat på WCAGs kommande versioner.

Hur uppnår man tillgänglighet på webben?

För att veta vad som behöver anpassas på en sajt för att den ska kunna betraktas som tillgänglihetsanpassad utför man en rad tester. Vissa av dessa skannar av webbplatsen maskinellt och listar automatiskt alla eventuella fel och brister. Andra tester måste utföras manuellt. Läs gärna mer i vår artikel Tillgänglighet i tre delar – Design, utveckling och redaktionellt.

Publicera en tillgänglighetsredogörelse

När alla fel har åtgärdadats (med undantag av de särskilt betungande undantag som lagen medger) tar man fram en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen beskriver att sajten är tillgänglighetsanpassad och om det gjorts eventuella undantag. Kontaktuppgifter till sajtägare/redaktör ska också stå här, tillsammans med vilken svarstid en besökare som vill höra av sig med frågor om tillgänglighet kan förvänta sig. En mall för tillgänglighetsredoförelsen kan man skapa på DIGG:s hemsida.

Vem har ansvar för tillgängligheten på webbplatsen?

Ägaren av sajten ansvarar för att den är anpassad vilket för tydlighets skull också bör framgå i tillgänglighetsredogörelsen.

Har du frågor som du inte fått besvarade eller behöver du hjälp av experter på området så är vi bara en signal eller ett mejl bort!