Men innan vi börjar med SEO-arbetet…

Innan vi sätter igång med ett SEO-projekt så är det bra om vi har definierat och formulerat några saker. Först och främst målgrupperna för er sajt. Det är också en fördel om vi har klart för oss vad vi betraktar som en konvertering. Om vi dessutom har satt upp mätbara mål för sajten så utgör de målen ytterligare en viktig bakgrund för oss inför arbetet med SEO.

Uppstarts-workshop och sökordslista

I uppstartsfasen identifierar vi gemensamt de sökord som ni vill ranka högt på. Vi tittar på er verksamhet, sajtens roll i marknadsföringen, målgrupper, och konkurrenter, så att vi får en tydlig bild av det grundläggande syftet med webbplatsen.

När vi är på det klara med sajtens funktion i marknadsföringen är det dags att börja formulera sökord som ni vill ranka högt på. Tillsammans diskuterar vi sökorden, kompletterar och kanske släpper ett och annat av dem. Dessutom ser vi till att samla orden och fraserna i lämpliga grupperingar. Slutresultatet är en bruttolista, eller en önskelista om man så vill. Det är den listan vi utgår ifrån när vi genomför vår sökordsanalys (mer om sökordsanalysen lite längre ner).

Uppstarten handlar alltså om att formulera var ni vill befinna er sökordsmässigt – inte att inventera det innehåll som redan finns på er sajt idag. Under uppstarten sätter vi alltså upp mål, och sedan ska vi börja anpassa innehållet på sajten för att stödja de målen, inte tvärtom!

Teknisk SEO

En del av ett framgångsrikt SEO-arbete är av mer teknisk natur. Därför brukar den också kallas för just teknisk SEO. Här tittar vi på de faktorer som gör det lättare för sökmotorerna att hitta och indexera er webbplats, och saker som optimerar användarupplevelsen på sidan. En modern webbplats är komplex och över tid uppstår dessutom olika missförhållanden som påverkar en sajts ranking negativt, oberoende av vilka specifika sökord man vill ranka högt på.

För att få en exakt bild gör Oxys en teknisk SEO-scanning av hela sajten. Scanningen resulterar i ett procentuellt resultat, eller Score, tillsammans med en lista på alla de konkreta åtgärder som kommer att förbättra sidans score och därmed även sajtens rankning på sökmotorerna.

  • Är den mobila anpassningen optimal?
  • Laddar sidan långsamt?
  • Har den länkar till sidor utan innehåll? Eller “döda” länkar?
  • Finns det duplicerat material på flera olika sidor?
  • Saknas Title-tag, H1-taggar och metabeskrivningar?
  • Är innehållet på sidan tunt i omfattning i förhållande till mängden kod?

När vi har genomfört punkterna på åtgärdslistan kör vi en ny scanning av sajten för att kontrollera att samtliga förbättringar har slagit igenom (vilket då “bevisas” av ett förbättrat score).

Vill du läsa mer om teknisk SEO? Här kan du gräva ner dig djupare i ämnet.

Några ord om Googles Core Web Vitals

En ganska ny aspekt av teknisk SEO är Core Web Vitals, ett begrepp som används för att bedöma en sajts användarupplevelse. Google har integrerat Core Web Vitals i sina algoritmer vilket innebär att en sajts Core web vitals-värden påverkar en dess ranking i sökresultatet.

Core web vitals mäter tre typer av prestanda. Google kallar dem Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS). Och vad de mäter är laddhastighet, interaktivitet och visuell stabilitet.

  • Largest Contentful Paint (laddhastighet): tiden det tar för den största/tyngsta synliga innehållsobjektet på en webbsida att laddas och visas helt. Till exempel en video, en bild eller ett grafiskt element. En bra LCP-tid anses vara mindre än 2,5 sekunder.
  • First Input Delay (interaktivitet): tiden mellan användarens första interaktion med sidan (till exempel klick eller knapptryck) och systemets svar på den interaktionen. Målet är att FID ska vara mindre än 100 millisekunder för att webbplatsen ska upplevas som tillräckligt reaktionssnabb.
  • Cumulative Layout Shift (visuell stabilitet): CLS mäter sidans visuella stabilitet genom att bedöma om det sker några förändringar, eller “skift”, av layouten i takt med att sidan laddar. Exempelvis att laddat textinnehållet “hoppar” när sedan bilder laddas. En bra CLS-poäng är mindre än 0,1.

Att optimera för Core web vitals handlar dock inte bara om SEO. En bra användarupplevelse påverkar även besökarnas beteende på sajten och chanserna till konvertering. De bidrar helt enkelt till att göra din sajt bättre.

Åtgärder på den egna sajten, “On-site SEO”

Skapa innehåll. Med de slutgiltigt formulerade sökorden och fraserna på plats kan vi börja skapa och optimera sajtinnehållet. Det centrala för besökarna (och därmed för Google) är att ni har relevant innehåll på er sajt som korrelerar med orden och fraserna besökarna söker på.

Själva innehållet kan utgöras av produktbeskrivningar, nyheter, bloggposter, rörligt material, och bilder, m m. Till exempel: om en webbutik säljer motorcykeldäck för offroad så behöver inte orden “motorcykeldäck offroad” stå på varenda textrad. Det viktiga är att butiken har ett innehåll som människor som köper motorcykeldäck för offroad anser är relevant och engagerande. Det kan handla om utförliga produktbeskrivningar, produkttester, branschnyheter, intervjuer med auktoriteter på området, eller recensioner från tredje part.

Redaktionell plan. En plan för löpande uppdateringar av innehållet är också en klok åtgärd för bättre placering på sökmotorerna. Frågan om innehåll kan i många fall byggas ut till en hel strategi för content marketing, men för SEO-arbetet bör ni i alla fall ha en utgivningsplan för det kommande året.

Hygienfaktorer. Till åtgärder on-site räknas också att rätta till alla de fel som hittas under den tekniska hälsokontrollen (se ovan). Många av dem kommer att vara innehållsåtgärder som är mer av hygienfaktorkaraktär och okomplicerade att åtgärda. Hit hör exempelvis metataggar och metabeskrivningar av sidor, text och bildmaterial. Även att viktiga sökord finns i rubriker, underrubriker och sidnamn, och att vi rensar ut länkar som inte leder till aktiva sidor.

Utveckling och lärdomar. Skapa en rutin för utvärdering av SEO-arbetet. Effekterna av innehållsarbetet på sajten kan följas genom olika utvärderingsverktyg, på samma sätt som besökarnas beteende på sajten åskådliggörs i olika analysverktyg som Google Analytics eller Matomo. Ett bra arbetssätt är att samla till ett månatligt utvärderingsmöte. Siffrorna läggs på bordet, tidigare åtgärder utvärderas, och vid behov justerar vi i den redaktionella planen. Sammantaget är utvärderingen en mycket lärorik övning i vad som faktiskt ger effekt.

Åtgärder “Off-site”

Off-site (eller Off-page) handlar till stor del om den viktiga inlänkningen från andra sajter till den egna. Detta är med andra ord en faktor som man själv inte kan påverka på ett direkt sätt. Indirekt kan man dock få stora effekter genom ett medvetet och långsiktigt arbete för att få andra aktörer att länka till den egna sajten. Och ännu viktigare: att få viktiga sajter med hög auktoritet att länka. Bland aktiviteterna finns till exempel pr-arbete riktat till traditionella medier och att få stora och relevanta influencers att berätta om, och länka till, din sajt.

Och åtgärder i egna sociala medier, då?

Påverkar aktivitet i sociala medier rakningen för vår webbplats? Svaret är inte helt enkelt. I ett av Googles få uttalanden om hur deras sökalgoritm fungerar så svarade de visserligen kategoriskt nej på frågan om Facebook-postningar, likes, etc har en direkt påverkan på ett företags webbsajts ranking. Men (och det här är intressant): aktiviteter i sociala medier påverkar er ranking indirekt. Och ibland ganska avsevärt dessutom.

Så eftersom rankingen av er sajt påverkas indirekt av aktiviteter i de egna sociala medierna så belönas långsiktighet, hög kvalitet, relevant innehåll och kontinuitet – precis som på sajten själv.