I centrum står responstiderna

Ett supportavtal specificerar vilka responstider ni har rätt att kräva av oss när ni anmäler ett supportärende. Det kan vara ett problem, en bugg, eller en handhavandefråga. Ett supportärende betraktas antingen som normalt (vilket medför en viss responstid) eller kritiskt (vilket innebär en avsevärt snabbare responstid från oss, mot en högre timpenning).

Och det är ni som bestämmer om ni anser att ärendet är kritiskt eller inte!

Välj själv hur ni vill kontakta oss

Det finns många sätt att kontakta Oxys med ett supportärende: e-post, sms, telefon, Oxys 020-supportnummer, Slack, i vårt projektledningsverktyg (och det finns säkert ytterligare någon möjlig kontaktväg som vi har missat här). Det viktiga är att kontaktvägen ska passa er och er organisation. Vid uppstarten enas vi om hur ni vill kommunicera med oss. Vill ni sedan ändra kontaktväg under resans gång så ordnar vi det också.

Följ supportärendet

Vi använder ett webbaserat projektledningssystem som vi bjuder in våra kunder till. Där kan ni följa varje ärende, kommentera och fråga oss direkt, eller bara se hur vi arbetar löpande med ärendet. Och som sagt, ni kan även anmäla supportärenden direkt i verktyget.

Tilläggstjänster

Alla organisationer har inte samma behov. Någon kanske behöver ännu kortare responstider vid kritiska ärenden, någon annan behöver kunna få service dygnet runt. Därför har vi tilläggstjänster där vi mot en avgift utökar supportavtalet. Bland tjänsterna:

  • Support utanför kontorstid. Det kan gälla utökad support även på kvällstid, på helger eller helt enkelt dygnet runt, året runt.
  • Automatisk övervakning med specialskrivna tester. Tillsammans med uppdragsgivaren identifierar vi kritiska tjänster och funktioner på webbplatsen. Efter det skapar vi automatiserade tester och larmfunktioner som övervakar sidan.