En förstudie är en kritisk fas i planeringen av ett digitalt projekt, oavsett om det handlar om en ny webbplats, en mobilapp eller en digital marknadsföringskampanj. Förstudien hjälper till att identifiera dina mål, behov och utmaningar och skapar en solid grund för att fatta välgrundade beslut genom hela projektets livscykel. På Oxys strävar vi efter att erbjuda våra kunder en omfattande förstudie som säkerställer att deras projekt är optimerade för framgång.

Förstudiens områden

En förstudie rymmer bland annat:

 • Mål och syfte

  Genom att ställa rätt frågor och föra en djupgående dialog med dig och dina kollegor, identifierar vi drivkrafterna bakom projektet. Detta tillvägagångssätt säkerställer att strategin vi utvecklar är skräddarsydd för att uppfylla era specifika behov. Vi fokuserar på att definiera tydliga och mätbara mål, vilket är avgörande för att kunna utvärdera projektets framgång och göra nödvändiga justeringar längs vägen. Denna process hjälper till att säkerställa att varje aspekt av projektet, från design till funktionalitet och användarupplevelse, är i linje med de övergripande affärsmålen och bidrar till att stärka ert varumärke och er närvaro på marknaden.

 • Analys av målgruppen

  Vårt mål är att förstå inte bara vad din målgrupp behöver, utan också hur de interagerar med digitala plattformar. Detta kan inkludera analys av användarvägar på befintliga webbplatser, undersökningar av hur liknande målgrupper har engagerat sig i konkurrenters digitala medier, och insikter från branschspecifika användarstudier. Denna djupgående förståelse möjliggör för oss att designa en användarupplevelse som inte bara är funktionell utan också djupt resonant med din specifika målgrupp.

 • Marknadsanalys

  Vi undersöker din bransch och konkurrenter för att förstå den nuvarande marknadssituationen och identifiera möjligheter för ditt projekt att sticka ut och skapa konkurrensfördelar. Genom att hålla ett öga på både nuvarande och framväxande trender, ser vi till att ditt projekt inte bara är relevant idag, men också är rustat för framtiden.

 • Tekniska krav

  Vi kartlägger de tekniska kraven för ditt projekt, inklusive plattformar, verktyg och integrationer som behövs för att säkerställa en smidig och effektiv utvecklingsprocess och ett stabilt slutresultat.

 • Resurser och budget

  Vi hjälper dig att identifiera de resurser som krävs för ditt projekt, inklusive personal, tid och budget, så att du kan planera och allokera resurser på ett effektivt sätt. Kort sagt, hur får vi bästa utfall utifrån förutsättningarna.

 • Riskanalys

  I alla projekt är det viktigt att proaktivt identifiera och hantera potentiella risker. Vi gör en noggrann utvärdering av olika faktorer som kan påverka projektets framgång. Detta innefattar teknologiska utmaningar, marknadsförändringar, resurstillgänglighet och tidsramar. Genom att analysera dessa faktorer kan vi förutse potentiella hinder och utveckla effektiva strategier för att minimera deras inverkan.

Öka chansen för framgång

Genom att utföra en grundlig förstudie hjälper Oxys dig att säkerställa att ditt digitala projekt är välplanerat, kostnadseffektivt och anpassat efter dina specifika behov och mål. Detta ger dig inte bara en stark grund att bygga på, utan också en ökad chans för framgång och en bättre avkastning på din investering.

En förstudie är en kritisk del av varje framgångsrikt digitalt projekt och bör inte förbises. På Oxys erbjuder vi en omfattande förstudie som säkerställer att ditt projekt är optimerat för framgång, oavsett om det är en webbplats, mobilapp eller digital marknadsföringskampanj. Om du är redo att lyfta ditt digitala projekt till nästa nivå och vill samarbeta med en webbyrå som är helt inriktad på att säkerställa att din investering ger maximala resultat, kontakta oss på Oxys.