E-handelsplattformar för stora och små

Vi arbetar med några av de vanligaste och mest uppskattade e-handelsplattformarna på marknaden. Inte minst Woocommerce med Wordpress, och Drupal commerce med CMS:et Drupal. Men vi har även erfarenhet av mindre tjänster som till exempel Snipcart som är ett mer minimalistiskt e-handelssystem som enkelt kan implementeras på alla plattformar.

Analys och löpande optimering

Ett framgångsrikt e-handelsarbete handlar mycket om den löpande analysen och optimeringen. Hur beter sig besökarna? Hur testar man sig fram till de mest lockande produktpresentationerna? Fastnar kunderna någonstans i köpprocessen, och i så fall: var och varför? Genom att att analysera flödet på e-handeln kan vi ta väl underbyggda beslut om allt det som påverkar konverteringen: designen, UX/UI, den tekniska prestandan och de olika stegen i betalningslösningarna. Vi analyserar, gör ändringar, utvärderar, och fortsätter optimeringsarbetet över tid.

Betalningslösningar

En av många insatser i arbetet att minimera antalet övergivna kundvagnar är att erbjuda smidiga och säkra betalningslösningar. Och rätt lösningar. För de är många: kreditkort, digitala plånböcker, onlinebetalningstjänster, Swish, och fakturabetalning, för att nämna några.

Säkerhet i allt

Säkerhet är en grundläggande aspekt av e-handel. En hygienfaktor. För att få till säkra betalningar och skydda kundernas uppgifter finns verktyg och metoder som HTTPS-protokoll, krypteringstekniker, tvåfaktorautentisering, och att man följer branschstandarder. Men säkerhetsarbetet bör genomsyra e-handeln på samtliga plan. Inte minst behövs robusta rutiner för säkerhetsuppdatering av CMS, plugins, kodspråk och olika säkerhetsprotokoll. Men även saker som manuella säkerhetsrutiner hos både webbyrån och webbplatsägaren, och rutiner för hur man arbetar med kod och teknisk utveckling på ett sätt som hela tiden har säkerheten i fokus.

Alltså: ta ett helhetsgrepp om e-handeln!

En framgångsrik e-handelsstrategi är nästan undantagslöst beroende av en helhetssyn som inkluderar valet av plattform, arbetssättet, design- och UX/UI-arbetet, hur man löpande analyserar och optimerar e-handeln, hur man väljer betalningslösningar och hur man skapar en slagtålig infrastruktur för säkerheten.