Insikter och förståelse

Att arbeta med digitala projekt kan vara både utmanande och komplicerat. För att säkerställa att ditt projekt blir framgångsrikt är det viktigt att ha en klar förståelse för dina mål, behov och resurser.

På Oxys erbjuder vi en rad olika workshops för att hjälpa dig att utveckla ditt digitala projekt:

 • Strategiworkshop

  I denna workshop kommer vi att utforska ditt projektets övergripande mål, målgrupp och konkurrenssituation. Vi hjälper dig att definiera en tydlig och genomtänkt strategi som är anpassad efter dina behov och förväntningar.

 • Design- och UX-workshop

  Här fokuserar vi på att utforma en användarvänlig och estetiskt tilltalande lösning som passar din målgrupp. Vi kommer att arbeta med koncept, användarresor och wireframes för att säkerställa att din design är optimerad för bästa möjliga användarupplevelse.

 • Teknologiworkshop

  I denna workshop kommer vi att diskutera de tekniska aspekterna av ditt projekt, inklusive plattformar, verktyg och integrationer som behövs för att säkerställa en smidig och effektiv utvecklingsprocess.

 • Innehålls- och marknadsföringsworkshop

  Här utforskar vi hur du kan skapa engagerande och effektivt innehåll för ditt digitala projekt, samt hur du kan marknadsföra det för att nå din målgrupp och uppnå dina affärsmål.

 • Skräddarsydda workshops

  Om du har specifika behov eller utmaningar som inte täcks av våra befintliga workshops, kan vi skapa en skräddarsydd workshop som är anpassad efter dina unika krav.

Workshop efter era specifika behov

När du väljer att arbeta med Oxys får du tillgång till vårt team av erfarna och kreativa specialister som är engagerade i att uppnå era mål. Våra workshops har en öppen och samarbetsinriktad atmosfär, vilket uppmuntrar deltagare att dela sina idéer och perspektiv för att fånga upp värdefulla frågeställningar och ideér. Våra workshops är interaktiva, engagerande och anpassade efter era specifika behov, så att vi får ut mesta möjliga värde av vår tid och investering. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!