Vi tar ansvaret för er webbplats

Med driftsavtalet tar Oxys ansvaret för kodbasen till er webbplats. Vi kallar det för applikationsansvaret. I det applikationsansvaret ingår att vi:

  • genomför regelbundna säkerhetsuppdateringar av CMS:et, teman, plugins och moduler.
  • sätter upp den infrastruktur som behövs för en professionell hantering av webbplatsen
  • har ett system för kodhantering och backup
  • sätter upp bevakning av när det publiceras säkerhetsuppdateringar
  • väljer säkra och effektiva hostingleverantörer.

Säkerhetsuppdateringar och bevakning

Säkerhet genomsyrar vårt arbete med drift och förvaltning. Vi har ett upparbetat system för bevakning av när det publiceras säkerhets- och versionsuppdateringar av CMS:kärnan, plugins, moduler, kodspråk och annan funktionalitet. Bevakningarna skiljer sig lite beroende på plattform, till exempel mellan Wordpress och Drupal, men vi har rutiner för alla plattformar vi använder.

Den tekniska infrastrukturen och arbetsflödet

När vi arbetar med drift sätter vi upp både test- och produktionsmiljöer. Det vill säga separata servrar (eller partitioner av servrar) för den “skarpa” webbplatsen, respektive den version av hemsidan där vi testar ny kod, funktioner och design. Ibland kallas de produktions- och utvecklingsmiljöer, eller prod- och dev-sajter (production och development). Det gör arbetet med webbplatsen smidigt och säkert, och det ger möjlighet för kunderna att enkelt se och godkänna Oxys insatser innan de publiceras.

Versionshantering av kod

Och när vi ändå är inne på koden: vi har ett system för så kallad versionshantering av all kod. Det betyder att vi håller reda på alla versioner av sidans kod. Det här är intressant för våra kunder eftersom det gör vårt arbete effektivt och säkert. Eller med ett annat ord: kostnadseffektivt!

Smarta val av hostingleverantörer

Våra rekommendationer och val av hostingservrar har fokus på säkerhet. De är optimerade för de CMS och kodspråk vi använder, har hög driftsäkerhet och olika system för övervakning och larm. Dessutom är de EU-baserade, i vissa fall i Sverige. Vilken lösning vi väljer beror på saker som prestandabehov, CMS, krav på övervakning och kostnad. Det slutgiltiga valet gör vi i samarbete med vår kund.