Definiera tydliga och realistiska mål

Det första steget i vår process är att tillsammans med dig som kund definiera tydliga och realistiska mål för projektet. Det kan handla om att öka konverteringsgraden, förbättra användarupplevelsen eller stärka ditt varumärke online. Genom att ha en gemensam förståelse av vad vi vill uppnå kan vi skapa en fokuserad och effektiv strategi.

Val av relevanta KPI:er

För att säkerställa mätbara framsteg i ditt digitala projekt behöver vi välja relevanta nyckeltal (KPI:er) som kopplar till de övergripande målen. Exempel på KPI:er kan vara antal genomförda prenumerationer, sidvisningar, klickfrekvens eller användarbetyg. Vi arbetar tillsammans med dig för att identifiera de mest relevanta KPI:erna för ditt projekt.

Implementering

När det är tydligt vilka mål som är satta och vad vi kan mäta för att kontrollera när målen har nåtts så gör vi det faktiska arbete som krävs för att uppnå målen. Vilka metoder och verktyg som vi använder är baserat på mål och KPI:er men några ofta förekommande metoder är:

Följa upp och justera

När målen och KPI:erna är fastställda övervakar vi kontinuerligt data och prestanda för att följa upp våra framsteg. Genom att regelbundet analysera och utvärdera dessa mätvärden kan vi snabbt identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar och justera vår strategi för att säkerställa att vi når våra mål.

Skräddarsydda lösningar för specifika krav

Vi förstår att varje företag är unikt och har sina egna behov och mål. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som är anpassade efter dina specifika krav och förväntningar.

 • Mål- och KPI-definition

  Vi hjälper dig att definiera tydliga och mätbara mål och KPI:er som är anpassade efter dina specifika behov och affärsmål. Detta ger dig en solid grund att bygga din digitala strategi på och säkerställer att du kan utvärdera och förbättra din prestation över tid.

 • Analys och insikter

  Genom att använda avancerade analysverktyg och metoder kan vi samla in och analysera data om din webbplats eller kampanjs prestanda. Detta ger dig värdefulla insikter om dina besökares beteende och hur du kan förbättra din konverteringsgrad.

 • A/B-testning och optimering

  Vi utför A/B-tester för att identifiera vilka förändringar och lösningar som ger de bästa resultaten. Genom att testa olika versioner av design, innehåll och användarupplevelse kan vi optimera din webbplats eller kampanj och öka konverteringsgraden.

 • Användarcentrerad design

  Vi utvecklar användarvänliga och konverteringsoptimerade lösningar som passar din målgrupps behov och förväntningar. Detta innebär att du får en lösning som inte bara ser bra ut, utan som också fungerar effektivt för att driva resultat.

 • Fortlöpande support och optimering

  Vi erbjuder långsiktigt stöd och rådgivning för att säkerställa att dina mätbara mål och KPI:er fortsätter att uppnås och förbättras över tid. Genom att ständigt analysera och justera din digitala strategi kan vi hjälpa dig att hålla dig konkurrenskraftig och relevant i den snabbt föränderliga digitala världen.

Datadrivna beslut

Vi tror på att använda data för att fatta välgrundade beslut och förbättra din digitala strategi. Genom att utnyttja insikter från analys och A/B-testning kan vi säkerställa att dina lösningar är optimerade för att uppnå bästa möjliga resultat.

Långsiktigt partnerskap

Vi är engagerade i att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och erbjuda kontinuerligt stöd och rådgivning för att säkerställa att dina mätbara mål och KPI:er uppnås och förbättras över tid.

Att definiera mätbara mål och KPI är avgörande för att utvärdera och förbättra din digitala strategis framgång. Med Oxys som din partner får du tillgång till expertis, verktyg och resurser som krävs för att säkerställa att din konverteringsgrad ökar och att dina affärsmål nås. Kontakta oss så berättar vi mer!