Varför den visuell identiteten är så viktig

I en värld där konkurrensen är stenhård och varumärken kämpar om uppmärksamhet, är det nödvändigt att sticka ut och skapa ett bestående intryck på din målgrupp. En stark visuell identitet hjälper ditt varumärke att bli igenkänt, bygga förtroende och stärka ditt budskap på ett effektivt sätt.

I denna artikel kommer vi att utforska fördelarna med en kraftfull visuell identitet och hur Oxys kan hjälpa dig att skapa en varaktig och meningsfull visuell närvaro som ger ditt varumärke en konkurrensfördel i den digitala världen.

Den visuella identitet är också grunden för att skapa grafiskt material som representerar och kommunicerar ett varumärkes värderingar, personlighet och mål. Det är en samling av visuella element och designprinciper som, när de används konsekvent, förmedlar varumärkets unika känsla och identitet över olika plattformar och kommunikationskanaler.

Vad ingår i en visuell identitet?

Vad som bör ingå i en visuell identitet kan variera beroende på varumärke, men i regel ingår följande delar:

 • Logotyp

  Logotypen är varumärkets ansikte utåt och fungerar som en direkt igenkänningsfaktor. Den bör vara enkel, distinkt, lätt att komma ihåg och kunna återges i olika storlekar och i olika media. Dessutom ska den hålla länge och kommunicera verksamhetens identitet i sin enkelhet.

 • Färgpalett

  Färger har stor betydelse när det gäller vår uppfattning och våra känslor gentemot varumärken eftersom de väcker associationer och känslor. Att ta fram en färgpalett med ett brett spektrum av nyanser som harmoniserar sinsemellan och samtidigt är anpassade för att nå de digitala tillgänglighetskraven är en vetenskap. Förutom ett brett kunnande och fingertoppkänsla så använder vi därför metoder och verktyg framtagna efter forskning för att ta fram färgpaletter som tar höjd för alla tänkbara användningsområden.

 • Typografi

  Typsnitt och typografiska stilar spelar en viktig roll i att förmedla varumärkets ton och personlighet. Det är viktigt att välja typsnitt som är lättlästa och fungerar bra tillsammans för att säkerställa en konsekvent och professionell presentation.

 • Bildmanér

  Det visuella språket och stilen för bilder, illustrationer och fotografier som används i varumärkets kommunikation bidrar till att skapa en känsla av samhörighet och enhetlighet. I detta ingår också riktlinjer för vilka typer av motiv som passar bäst beroende på sammanhang, bildformat, beskärning och samspel mellan text och bild.

 • Grafiska element

  Det kan vara mönster, linjerade former, ikoner och andra designelement som används för att förstärka varumärkets identitet och skapa en mer engagerande och minnesvärd upplevelse.

 • Grafisk manual och designsystem

  En grafisk manual är en dokumentation som beskriver hur de olika visuella elementen ska användas på ett konsekvent sätt. Ett designsystem är en större uppsättning av riktlinjer och verktyg som hjälper designers och utvecklare att skapa ett enhetligt och skalbart grafiskt material för varumärket.

Framtiden för ditt varumärke

När en visuell identitet är väldefinierad och används konsekvent, blir det enklare att ta fram grafiskt material som stärker varumärkets image och kommunikation. Det skapar en tydlig och igenkännbar profil som hjälper till att bygga förtroende och lojalitet hos kunder och partners, samt förmedlar varumärkets värderingar och personlighet på ett effektivt och minnesvärt sätt.

Med Oxys som partner får du inte bara ett estetiskt tilltalande varumärke, utan ett strategiskt och väl genomtänkt visuellt uttryck som kommunicerar ditt varumärkes kärnvärden och berättelse. Vi är här för att hjälpa dig att skapa en identitet som är anpassad för digitala kanaler och som inte bara är igenkännbar, utan också resonerar djupt med din publik och skapar långvariga relationer.

Kontakta oss idag för att börja din resa mot en starkare, mer sammanhängande visuell identitet för ditt varumärke.