Analys och strategi

Analys och strategi är ryggraden i alla lyckade digitala projekt. Hos Oxys har vi kunskapen och kapaciteten att ta dina digitala projekt från koncept till verklighet.

Underlag för smarta beslut

Vi tar oss an varje webbprojekt med en noggrann granskning av projektets syfte, mål och vision för att skapa en djup förståelse för din verksamhets utmaningar och möjligheter. Vi ser värdet i förberedande arbete och dess resulterande underlag, som kan användas vid kravställning, konceptutveckling och skapandet av en visuell identitet. Vår erfarenhet har visat att denna metod driver insikt och engagemang hos dig som beställare, och säkerställer att vi alla strävar mot samma slutmål.

Förstudien är en avgörande process som säkerställer att din investering används optimalt och dina mål uppnås effektivt. Genom att kartlägga och förstå dina behov och mål minimerar vi risken för tid och resursslöseri.

I vår process ingår Workshops som är ett kraftfullt verktyg för att engagera alla inblandade i projektet. Vårt team av experter leder dessa sessioner, styr diskussion och kreativitet mot att hitta de bästa digitala lösningarna för uppdraget.

Sist men inte minst, fastställandet av Mätbara mål & KPI:er som rör sig hand i hand med vår strategi. Vi tror att definiera specifika, relevanta och uppnåeliga KPI:er är avgörande för att säkerställa framgång. Oavsett området för ditt digitala projekt, ligger vårt fokus på att leverera resultatorienterade lösningar. Kortfattat så hjälper vi på Oxys dig att omvandla dina visioner till konkreta, mätbara resultat.