Rätt publiceringssystem (CMS) för rätt webbplats

Många webbplatser använder ett publiceringssystem, eller CMS (Content Management System), inte minst för att underlätta den dagliga hanteringen av innehåll. Och vi som webbyrå skapar ofta webbapplikationer i olika CMS, och specialanpassar även dessa efter de krav och önskemål som våra kunder har. Vi arbetar ofta med Wordpress, Drupal och Storyblok men har erfarenhet även av andra lösningar.

Integrationer med andra system och tjänster

Integrationer innebär att man kopplar ihop webbplatsen med ett eller flera (ofta externa) system och tjänster. De flesta av våra projekt innebär tekniska integrationer i någon form.

  • Rekyteringsplattformar
  • Nyhetstjänster och pressinformationshantering
  • Betallösningar
  • Tjänster för boknings- och platsreservation
  • BankID
  • Medlemsregister
  • CRM-system
  • Content marketing-tjänster
  • Nyhetsbrevshantering

Säkerhet, säkerhet, säkerhet. (Nämnde vi säkerhet?)

Vi tar säkerhet på stort allvar och ämnet är alltid närvarande som en viktig aspekt av vårt arbete. Säkerhetstänket påverkar hur vi lägger upp projekten, vilka tekniker vi använder, hur vi testar och vad vi väljer för säkerhetsnivåer. Men frågan finns också med i beräkningarna när vi väljer underleverantörer, hosting och tredjepartsintegrerade tjänster. Och naturligtvis är webbplatsens integritet i fokus även för våra rutiner för den löpande servicen och supporten.

Några ord om vårt arbetssätt

Vi arbetar i team där medlemmarna är seniora, sitter in-house, och känner varandra sedan länge. När väl projekten är igång rekommenderar vi täta avstämningar med våra uppdragsgivare.

Har du frågor?

Vill du veta mer om teknikerna vi använder oss av? Eller undrar du om hur vi kan hjälpa dig med din webbplats? Hör av dig! Är det något vi gillar så är det att prata teknik.