Drift, förvaltning och support

Förvaltning är en av Oxys kärnverksamheter. Vi håller er webbplats i topptrim och ger smidig support när du behöver hjälp.

Vi satsar mycket på vårt drifts- och support-erbjudande. Med de rätta verktygen och väl inarbetade rutiner har vi byggt en robust löpande driftstjänst. Och vi tror att vi har lyckats ganska väl – flera av våra drift- och support-kunder har funnits med oss under större delen av företagets snart 15 år i branschen.

Våra tjänster för löpande drift och support

Oxys sköter idag den löpande långsiktiga driften av många av våra olika uppdragsgivares webbplatser. Utformningen av våra förvaltningsuppdrag anpassar vi från kund till kund, men de står alltid på två pelare: applikationsansvar och supportavtal med SLA (Service Level Agreement).

Vi tar applikationsansvaret

Det betyder just det: att Oxys tar ansvaret för er applikation – kodbasen till er webbplats. I applikationsansvaret ingår att vi genomför regelbundna säkerhetsuppdateringar av CMS:et, teman, plugins och moduler.

Struktur för drift och support

Vi sätter upp test- och produktionsmiljöer, system för versionshantering av all kod, och vi upprätthåller ett webbaserat projektledningsverktyg som vi även ger kunden tillgång till. Här ingår också nödvändiga backup:er och rutiner för bevakning av när nya uppdateringar publiceras. Om det finns behov kan vi dessutom utöka med tilläggstjänster som automatiska tester och larmfunktioner.

Supportavtal med specialskrivet SLA (Service Level Agreement)

Avtalet specificerar garanterade responstider för när ni (eller vi) anmäler problem, buggar eller handhavandefrågor. Och det fina att det är du som uppdragsgivare avgör om ett support-ärende ska betraktas som normalt (vilket medför en viss responstid) eller kritiskt (vilket innebär en snabbare responstid från oss mot en högre timpenning).

Välj själv hur du vill kontakta oss vid support

Vid support-ärenden bestämmer du själva hur du vill kontakta oss. Det kan ske via vår support-mail, på vårt 020-supportnummer, i vårt projektledningverktyg, i Slack, på SMS – eller i samtal direkt med en enskild projektledare. Det viktiga är att det passar dig.

Löpande utveckling med en retainer, eller timpool... eller ingetdera.

En webbplats behöver nästan alltid utvecklas med tiden. Nya behov uppstår och besökarna kommer med nya krav och önskemål. För att göra det så enkelt som möjligt kan vi komma överens om ett antal arbetstimmar i månaden (eller kvartalet) som vi viker åt just er. Det brukar kallas retainer och underlättar löpande arbete. Med en retainer på plats är det enkelt för dig som kund att med kort varsel låta Oxys göra saker som att bygga ny funktionalitet, utveckla designen eller tillgodose nytillkomna lag- eller tillgänglighetskrav. Ett annat sätt är att enas om en timpool som ni ropar av mot löpande. Eller så enas vi om en ren Ta-det-som-det-kommer-lösning. Det funkar, det också!