Oxys SEO-arbete bygger på tekniskt kunnande, förståelse för innehåll och tillgång till rätt verktyg för analys och uppföljning.

Teknisk SEO

Med teknisk sökmotoroptimering vill vi göra det så enkelt som möjligt för Google att hitta och indexera hela webbplatsens innehåll. Men också att optimera upplevelsen för besökaren.

Några exempel på teknisk SEO:

  • Är den mobila anpassningen optimal?
  • Laddar sidan snabbt?
  • Har sajten länkar till sidor utan innehåll, eller helt brutna länkar?
  • Finns det duplicerat material på olika sidor?
  • Är innehållet taggat enligt best practice, med titel, H1:or, metabeskrivningar och canonical?
  • Är innehållet på sidan tunt i omfattning i förhållande till mängden kod?

Ett exempel: laddhastighet

Hastigheten med vilken din webbplats laddar är en av de faktorer som direkt påverkar din sökmotorrankning. Det har Google kommunicerat uttryckligen. Därför lägger vi stor kraft på insatser som snabbar upp sidans laddhastighet. Laddhastigheten har även en indirekt påverkan. Om din sajt laddar långsamt så kommer det inverka negativt på besökarnas beteende, med ökad bounce rate och minskad genomsnittlig tid på sajten, som i förlängningen kan sänka din ranking.

Innehåll och redaktörskap

I centrum för modern sökmotoroptimering står det redaktionella innehållet. Det är trots allt för innehållet som besökaren kommer till din sajt. Och framgångsrik SEO kräver att din sida har ett innehåll som motsvarar förväntningarna som den som söker på dina sökord har. I redaktörskapet ligger alltså en förmåga att sätta sig i besökarens förväntningar när man skapar innehåll.

Rapportering och uppföljning

Vi ser på SEO som ett långsiktigt arbete. Oxys har rutinerna och effektiva verktyg för att mäta och rapportera hur SEO-arbetet faktiskt går. Vi sätter upp regelbundna möten med våra kunder så att vi hela tiden kan utvärdera sajtens rankning för olika sökord – och för att spåna fram nya idéer.