• Analys
  • Design
  • Teknisk webbutveckling
  • Löpande förvaltning

Civilförsvarets startsida visas på en iMac mot en blå bakgrund med mönster av skuggor.

Oxys har byggt en helt ny webbplats åt Civilförsvarsförbundet. Förbundets sajt har fått en ny design, vi har byggt inloggade medlemssidor och satt upp kopplingar till underliggande system.

Målet för oss och Civilförsvarsförbundet har varit att bygga en webbplats som lockar nya medlemmar, som kommunicerar medryckande om förbundets verksamhet – och som är en kraftfull resurs för förbundets medlemmar och instruktörer.

Så här efter lanseringen sköter vi den löpande driften av den nya sajten. Vi vidareutvecklar och finputsar design och UX, och ger support.