• Förstudie
  • Strategi och koncept
  • Design och UX
  • Teknisk utveckling i frontend
  • Sökmotoroptimering (SEO)

Bild på hand som håller mobil med Ersta diakonis hemsida i webbläsaren

I samband med att Ersta diakoni 2020 bytte grafisk profil fick Oxys i uppdrag att bygga en ny webbplats för organisationen. Vårt mål? Att skapa en digital återspegling av Ersta diakonis signum – att möta människan. Arbetet gick via en djuplodande förstudie, en ambitiös design- och UX-fas, teknisk utveckling och ett löpande sökmotoroptimerings-uppdrag efter lanseringen.

Har vårdat stockholmarna sedan 1851

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten började 1851 med att man byggde sitt första sjukhus för fattiga i Stockholm. Man startade Sveriges första sjuksköterskeutbildning och just nu pågår Ersta diakonis enskilt största projekt någonsin: byggandet av ett nytt sjukhus på Folkungagatan på Södermalm i centrala Stockholm.

Laptop med Ersta sjukhus sajt i webbläsaren

Förstudie, design och teknisk utveckling

Under våren 2020 inledde vi arbetet med Erstas nya webb med en rad workshops och djupintervjuer med representanter för de olika målgrupperna. Vi analyserade trafikstatistik och användarbeteende på den befintliga webbplatsen. Det hjälpte oss att göra nödvändiga prioriteringar av innehållet på Erstas omfångsrika webbplats.

Vi skapade så kallade kundresor för att försöka definiera besökarnas digitala resa: var kommer de ifrån? Hur fångar man upp dem? Hur gör man en återkoppling efter besöket på sajten? Vi förde också över varumärket i ett designsystem anpassat för webben.

Avslutningsvis gjorde vi den tekniska frontendkodningen av webbplatsen. Sajten står på CMS:et Episerver och backend-implementeringen är gjord av Visma.

Tillgänglighet en självklarhet

Tillgänglighetsanpassning är ett stort universum i sig. För Ersta har Oxys tillgängänghetsarbete kretsat kring färg, form, rörelse och hierarkisk ordning, både i storlek och uttryck.

Sökmotoroptimering (SEO)

Efter lansering av Ersta diakonis nya webbplats har Oxys fortsatt att arbeta med sajten, nu med löpande sökmotoroptimering, SEO. Utöver teknisk SEO lägger vi stor vikt vid det redaktionella innehållsarbetet som idag är så viktigt för en webbplats ranking. Vi ger råd om hur man skriver och strukturerar sitt innehåll, vi skapar manualer för SEO-arbetet, rapporterar om hur sajten placerar sig för olika sökord och termer, och vi diskuterar olika försök och SEO-experiment med vår uppdragsgivare.

Skärmdump från Ersta diakonis sajt som visar artikelblock