Dimmad illustration med symbollika element som representerar digital design

Visuell identitet – ta vara på magkänslan

Ett varumärke är mer än bara en logotyp eller en tagline - det är era kunders magkänsla. Det är den emotionella reaktionen kunderna upplever när de interagerar med er. Varumärket är sättet kunderna uppfattar och minns er. Människor kanske inte alltid kan formulera de känslor som varumärket väcker, men de kommer att minnas hur de kände när de hade kontakt med er.

Vi tar designprocessen på allvar

En väl genomförd designprocess stärker varumärket via en visuell identitet som fångar företagets värden och personlighet. Genom att konsekvent använda samma uttryck uppstår en känsla av enhetlighet och professionalitet. Vilket ökar förtroendet hos slutkunden. Och om bilden ni förmedlar överensstämmer med målgruppernas självbild kommer de att vilja identifiera sig med varumärket.

Tjänster Oxys erbjuder som stärker visuell identitet:

 • Logotyp
 • Färgpalett
 • Typografi
 • Bildmanér
 • Grafiska element
 • Ikoner
 • Grafisk manual
 • Designsystem

Användarcentrerad design – för kundernas bästa tänkbara upplevelse

Design och användarupplevelse (UX, eller User experience) handlar om den totala upplevelsen för användaren när man interagerar med digitala plattformar. Det kräver en metodisk process som går bortom att ta fram “snygg webbdesign”. Vi undersöker era användares beteenden, flaskhalsar och kundresor. På det sättet kan vi utforma en produkt som era kunder älskar, och som får en konverteringsgrad som ni också, ja, älskar!

Designprocessen ser olika ut beroende på behov, men vårt utgångsläge är alltid att lära känna er verksamhet och era målgrupper. På så sätt kan vi ta väl underbyggda beslut om vilka metoder som är bäst lämpade för just er sajt eller produkt.

Vi tar hänsyn till tillgänglighet redan i designfasen

Vi väntar inte tills webbplatsen är färdigbyggd med att tillgänglighetstesta. Vi väver in tillgänglighetsanpassningarna från allra första början, i designen. Det gör oss inte bara snabbare på att tillgänglighetsanpassa, det gör också att designen inte lägger krokben för de av era besökare som har funktionsvariationer (vilket gäller ca 20% av befolkningen). En inte oviktig bonus är att Google dessutom premierar sajter som är tillgänglighetsanpassade. Tillgänglighetsanpassning blir därmed en del av sökmotoroptimeringen.

Digital tillgänglighet och WCAG och Tillgänglighet i tre delar

Vanligt förekommande steg i designprocessen:

 • Research
 • Användarintervjuer
 • Kundresor
 • Wireframes
 • Prototyper
 • Användartester
 • A/B testning