Vad är Drupal?

Drupal är ett stort webbpubliceringsverktyg (eller CMS, Content Management System) som används av bland andra Tesla, Nokia, Emmy award, Europakommissionen och australienska staten, och i Sverige av exempelvis Karolinska institutet, Grand hotel och Lunds universitet. Drupal är skalbart, användarvänligt och har stora integrationsmöjligheter. Och eftersom Drupal är open source är det licensfritt och därmed kostnadsfritt att använda.

Hur är Drupal för mig som är redaktör för en drupal-baserad sajt?

Historiskt sett har de tidigare versionerna av Drupal ofta uppfattats som svåröverskådliga och mindre lättarbetade. Idag är dock Drupal funktionellt och lättanvänt, precis som andra moderna publiceringsverktyg . Beroende på webbredaktörernas erfarenhet kan man specialanpassa redigeringsmöjligheterna på en lång rad olika sätt. En annan fördel är att det är lätt att hantera många olika användare på olika nivåer i en organisation. Genom att skapa grupper och roller som har olika behörigheter kan man vara väldigt detaljerad i hur man delar ut rättigheter till de som arbetar med sajten.

Kan vi bygga ut vår sajt senare om vi väljer Drupal?

Ja, Drupal är utvecklat för att kunna byggas ut med insticksprogram, så kallade moduler. Det finns idag över 40 000 moduler till Drupal (som e-handel, hantering av nyhetsbrev, medlemslogin, kommentarsfunktioner, diskussionsforum, osv). Och nya moduler tillkommer dagligen tack vare ett globalt community bestående av över en miljon utvecklare.

Hur fungerar Drupal med sökmotoroptimering (SEO)?

Just säkerheten är något som brukar framhållas som en av Drupals största styrkor. Den höga säkerheten existerar på flera plan, från hur tekniken är uppbyggd till den väldigt finkorniga hantering av administratörs- och redaktörsrättigheter.

  • Alla Drupals grundinstallationer, moduler och säkerhetsuppdateringar distribueras centralt, från en enda plats: drupal.org. Efter peer review! Det gör det enkelt för en sajtägare att ta del av samtliga säkerhetsuppdateringar. Det här skiljer Drupal från Wordpress, vars ekosystem av plug-ins är mycket mer vildvuxet.
  • Eftersom utvecklare av moduler inte får ta betalt för sina produkter så finns heller inte några ekonomiska incitament att dölja säkerhetshål man upptäcker på sina egna moduler. Det här är något som också skiljer från Wordpress, vars utvecklar-community får ta betalt för sina produkter.

Vår sajt finns på flera språk, hur hanterar Drupal det?

Drupal hanterar flerspråkiga webbplatser och det finns inga begränsningar av vilka eller hur många språk en webbplats kan ha. Dessutom finns färdiga översättningar av användargränssnittet på hundratals språk, från afrikaans till walesiska, via nordsamiska och esperanto.

Och nackdelar?

Jodå, det finns områden där Drupal är svagare jämfört med Wordpress.

Tillgången till utvecklare är mindre

Till att börja med är Wordpress ett mer utbrett CMS än Drupal. Faktum är att Wordpress är världens i särklass största publiceringsplattform. Det gör att det finns fler utvecklare som kan Wordpress jämfört med Drupal. Och det finns fler redaktörer som har tidigare erfarenhet av Wordpress.

Ett omfattande admin-gränssnitt

Redaktörsgränssnittet är visserligen modernt och lättanvänt, inte minst på de senare versionerna av Drupal. Men vissa tycker att Wordpress redigeringsläge har ett grafiskt utseende som är mer aptitligt än Drupal. Drupals gränssnitt kan verka en smula överväldigande för den som är ny på systemet. Drupal kommer med mycket funktionalitet “out of the box” och det gör att drupal-användarna bör ställa krav på sin webbyrå att dölja det som inte används.

Kostnaderna kan vara större – särskilt för små sajter

En faktor på kostnadssidan är att en grundinstallation av Drupal tar mer tid att sätta upp än en wordpress-installation. Det här har liten påverkan på stora webbplatser, men vid mindre webbprojekt kan det göra en större procentuell skillnad.

Så… Drupal eller WordPress, vilket ska vi välja?

På Oxys arbetar vi lika mycket med båda open source-verktygen Drupal och WordPress. Så vi har inga egna incitament att välja det ena framför det andra. Vi gillar dem lika mycket! Båda är kostnadsfria att använda och communityn runt båda plattformarna är levande och aktiv.

För mer komplexa sajter som kräver stora specialanpassningar rekommenderar vi ofta Drupal. CMS:et har stora anpassningsmöjligheter och det är konstruerat för att hantera olika roller och rättighetsnivåer hos redaktörerna. För lite mindre komplexa webbplatser ligger ofta Wordpress nära till hands.

Börja med en förstudie!

Det finns naturligtvis en lång rad ytterligare faktorer som styr det slutgiltiga valet av CMS: Vad är webbredaktörerna vana vid? Vilka webbserver-lösningar finns tillgängliga? Planerar man att bygga ut sin webbplats med mycket ny funktionalitet i framtiden?

Allt detta, och mycket mer, bör man reda ut innan man väljer CMS. Och ett bra sätt att göra det är att låta oss på Oxys genomföra en förstudie. I förstudien fångar vi upp och värderar alla krav och önskemål på den nya sajten, och med resultatet i handen blir det väldigt enkelt att välja vilket publiceringsverktyg som passar just er organisation.

Läs mer i våra artiklar om Drupal och WordPress.